Varlık 2@4x.png

Su Medeniyetinin Şiirleşmesi:
Bahçesaray Çeşmesi

Keramettin
Topkara
(Yazar)

Keramettin Topkara
23/12/2020

Gogol’ün "olağanüstü bir olay" Dostoyevski’nin "gelecekten haber veren bir pey-gamber" olarak gördüğü Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, pek çok edebiyat araştırma-cısına göre Rus edebiyatının kurucusu olarak bilinir. Puşkin, otuz sekiz yıllık yaşa-mına (1799-1837) edebî değeri yüksek birçok şiir, tiyatro ve roman sığdırmıştır. Soylu bir aileye mensup olan şair, iyi bir eğitim almış, küçük yaşlarda özel hoca-lardan ve yabancı eğitmenlerden özel dersler almış, Fransızcayı o dilde eserler ya-zacak kadar iyi öğrenmiştir. Fransız edebiyatı kadar onu eski Rus masallarıyla bü-yüten ihtiyar dadısı Arina da Puşkin’in edebî kişiliği üzerinde etkili olmuştur. Öz-gürlükçü şiirleri, taşlamalarıyla Ruslar arasında şöhret kazanmış, şiirleri dilden dile dolaşmış, zevkle ezberlenmiştir.