top of page

Bir Raks

Alp Kağan Cavlı

26 Aralık 2020 13:44:30

Şiir eşliğinde tavsiye müzik: Dennis Fermin- Explosion De AmorBir raks ile başlar bu hikâyem, iyi dinle,
Sağdan sola, soldan sağa, bercest’ bedeninle!

Bir raks ki bu, bitmez gece gündüz, o serâbı
Zülfün saçılır dört yana, hiddetli gazâbı!

Müphem bakışın gizleyemez sendeki hârı!
Dinmez yakışın söndüremez bendeki nârı…

Bitmez o Latin cilvesi, endâm ile oynar,
Kıvrımları cennet gibi, aklım ola fîrar!

Eller tele vurdukça, salınsın beli birden!
Görmem bile ondan öte yüz başka, bu yüzden…

Bir raks ki bu bilmem, niye gelmez sonu ancak;
Tek şey bilirim, uyku haramdır ki bu yüzden…

Kuhî Efendi

bottom of page