top of page

Müdafaa yahut Acet'e Not

Abdullah Veli Uçar

24 Ekim 2022 08:35:12

Taptâze heveslerle vurulmuş
Rûhum her ateşten daha insan

Âşıklara dâir nice destan
Ondan dökülen kanla kurulmuş

İster misin ilhâmı yitirsin
Ya arza kızan cevheri şâir,

Bir gizli bakış, mermi vesâir
Gelsin de şu feryâdı bitirsin?

bottom of page